Products

Playbook - Lập kế hoạch nội dung Fanpage cho Doanh nghiệp nhiều sản phẩm SKUs

Playbook - Lập kế hoạch nội dung Fanpage cho Doanh nghiệp nhiều sản phẩm SKUs

Mục tiêu khoá học:Nắm được quy trình sản xuất nội dung Fanpage tinh gọn cho doanh nghiệp nhiều sản phẩmHiểu cách nội dung hỗ trợ mục tiêu bán hàngBiết phân tích sản phẩm qua nhiều góc độBiết cách lựa