Phễu Facebook Marketing là gì?

Nội dung video có:

  • Định nghĩa phễu Facebook Marketing là gì?
  • Các nội dung thường dùng để tạo phễu
  • Các mục tiêu phễu thường thấy
  • Ví dụ một dạng phễu cơ bản
  • Nhắm lại đối tượng đã vào phễu như thế nào
  • Đón xem thêm các video về phễu thời gian tới.
  • Tham khảo thêm: http://bit.ly/toiuuqcfb

Slide tham khảo

 

Trả lời