[Kỳ 2] Đánh giá tính khả thi và đặt mục tiêu Content Marketing

1. Vì sao cần đánh giá tính khả thi và đặt mục tiêu content marketing của bạn?

Để thực hiện content marketing hiệu quả, các tổ chức cần một sự thay đổi lớn trong hành vi marketing. Trước hết, có một cái nhìn rõ ràng, thực tế về khả năng, điểm mạnh – điểm yếu, những kỹ năng và kiến thức bạn đã có và còn thiếu trước khi tiến hành điều chỉnh để thay đổi là một việc tối quan trọng. Hay nói cách khác, bạn cần phát triển mindset về content trước rồi mới có thể áp dụng cho tổ chức của mình.

Bạn có thể đánh giá doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng đến đâu trong cuộc chạy đua content marketing bằng thang đo sau:

Đứng yên: bạn vẫn chưa nhận ra vai trò chính yếu của content marketing trong chiến lược marketing của bạn

Chập chững: bạn hiểu được lợi ích của content marketing và đã bắt đầu sử dụng nó

Đi bộ: với một nền tảng vững chắc và sắp xếp khoa học hỗ trợ cho việc tạo nội dung, chiến lược content của bạn đã có ít nhiều tiến bộ và hoàn chỉnh hơn. Những team truyền thông của tổ chức cùng phối hợp để phát triển nội dung.

Chạy chậm: công ty của bạn nghiêm túc với content marketing và có một chiến lược rõ ràng.

Chạy nhanh: công ty đã có đầy đủ bộ phận sản xuất (production) và phòng sáng tạo, có đơn vị kinh doanh riêng và công ty của bạn có những nội dung được rao bán và có bản quyền dựa trên những giá trị riêng.

2. Đánh giá như thế nào?

 • Đặt mục tiêu cho chiến lược content marketing. Bạn muốn content marketing của bạn đem lại điều gì cho khách hàng?

Để content marketing thành công, bạn cần xác định những mục tiêu marketing và kinh doanh của bạn. Những nội dung bạn tạo ra sau đó sẽ phải đạt được những mục tiêu đã đề ra thay vì chỉ để mua vui cho khách hàng.

Bạn cũng cần phải rạch ròi giữa đích đến cuối cùng và những mục tiêu nhỏ ngay từ vạch xuất phát. Mục tiêu nhỏ cần phải rõ ràng, chi tiết và hướng đến mục đích cuối cùng.

Mục đích và mục tiêu luôn đi đôi với nhau vì mục đích vạch ra những nhiệm vụ quan trọng nhất, và mục tiêu đo lường mục đích thông qua các đơn vị: chỉ số và KPIs.

 • Mục đích

Mục đích mang tính tổng quát, trừu tượng và khó đo lường nhưng là nhiệm vụ tối quan trọng cần phải đạt được. Ví dụ: mục đích content marketing của bạn là tăng độ nhận diện thương hiệu.

 • Mục tiêu

Mục tiêu trong khi đó là những bước hành động cụ thể, đo lường được và cần phải làm để đạt tới Mục đích. Các mục tiêu cần chính xác và dễ đo lường. Chẳng hạn, với mục đích tăng nhận diện thương hiệu, một mục tiêu thông minh sẽ là tăng số lượng tìm kiếm tự nhiên của thương hiệu gấp 200% từ 1000 lên 3000 mỗi tháng.

Đặt mục tiêu theo phương pháp SMART

Bạn có thể cô đọng những mục tiêu của mình theo phương pháp SMART dưới đây:

 • Bước 1:

Tên: Specific (Cụ thể)

– Bạn muốn đạt được điều gì và đến mức độ nào? Một mục tiêu tốt cần trả lời được các yếu tố ai, cái gì, ở đâu, tại sao, khi nào,… và rõ ràng với tất cả mọi người.

 • Bước 2:

Tên: Measurable (Đo lường được)

– Bạn phải nắm mọi hoạt động và đo lường được kết quả. quantify xác định số lượng và nhất trí để hoàn thành nhiệm vụ cần chứng minh những gì. (nhiệm vụ được xem như đã hoàn thành sau khi đạt được những yêu cầu gì)

 • Bước 3:

Tên: Achievable (Khả thi)

– Bạn có thể đặt ra những mục tiêu khó nhằn nhưng cần chắc chắn rằng chúng không quá viển vông; một mục tiêu bất khả thi là một mục tiêu vô nghĩa và chỉ làm nản chí mọi người.

 • Bước 4:

Tên: Relevant (Liên quan)

– Mục tiêu đề ra cần liên kết mật thiết với những mục đích kinh doanh và chiến lược marketing tổng.

 • Bước 5:

Tên: Time based (Có thời hạn)

– Bạn nên đặt một thời hạn cần hoàn thành cụ thể cho từng mục tiêu. Hạn hoàn thành mục tiêu nên được lập ra sau khi đã xem xét nguồn lực hiện có và độ phức tạp của nó.

3. 10 Câu hỏi để đánh giá lại mục tiêu theo SMART

Bạn có thể sử dụng 10 checklist dưới đây hỗ trợ cho phương pháp trên để chắc chắn rằng mình đã chọn ra được mục tiêu tốt nhất.

 • Độ đúng đắn. Chúng ta có thực sự đo lường những gì cần đo lường hay không?
 • Độ tập trung. Chúng ta chỉ đo lường những gì cần đo lường hay còn điều gì nữa?
 • Độ liên quan. Thang đo này có đúng là thang đo chúng ta cần hay không?
 • Độ nhất quán. Nếu nhiều người đo lường thì data thu về vẫn giống nhau chứ?
 • Độ tiếp cận. Có dễ để định vị và lấy về data cần cho việc đo lường không?
 • Độ rõ ràng. Có khả năng hiểu sai khi diễn giải kết quả không?
 • “Vậy thì sao?”. Data có được sử dụng và sử dụng được không?
 • Độ nhanh chóng. Việc truy cập data có nhanh chóng và thường xuyên đủ để hoạt động không?
 • Chi phí. Việc đo lường có xứng đáng số tiền bỏ ra không?
 • Độ đánh cược. Việc đo lường liệu có khả năng khiến chúng ta làm những điều không mong muốn và không phù hợp?

Bạn có thể tham khảo RACE KPIs của Smartinsights ở bên dưới:

Xem lại bài kỳ 1: Vì sao content marketing lại quan trọng đến vậy?

Đón xem tiếp bài 3: Xác định hình mẫu khách hàng mục tiêu

Xem thêm Xây dựng nội dung Facebook từ A đến Z

(Reallo Nguyen – Kieuthang.com – Smartinsights)

Trả lời