[Kỳ 4] Phần 1 – Chiến lược nội dung – Những phần trọng yếu

BƯỚC 3: XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CONTENT MARKETING

Phần 1

CHIẾN LƯỢC NỘI DUNG: NHỮNG PHẦN TRỌNG YẾU

Như chúng ta đã biết, để thành công, chiến lược nội dung cần kể được câu chuyện của bạn nhưng vẫn liên quan đến khách hàng cũng như không nằm ngoài chiến lược marketing tổng. Đương nhiên, mục đích cốt lõi vẫn là để đạt được những mục tiêu bạn đã xác định ở bước 1. Bài thẩm định tính khả thi và đặt mục tiêu Content Marketing đã hướng dẫn rõ các thực hiện.

Sau khi tạo những hình mẫu người mua hàng, bạn có thể tập trung vào việc lên chiến lược nội dung – điều mà giúp bạn và khách hàng gắn kết với nhau.

Hiểu khách hàng của mình đồng nghĩa với việc bạn có thể xác định chủ đề, tạo nên câu chuyện thương hiệu và đảm bảo rằng những điều đó có thể giúp content marketing của bạn ghi điểm trong lòng đối tượng mục tiêu.

Chiến lược nội dung - Những phần trọng yếu
Chiến lược nội dung – Những phần trọng yếu

Nói ngắn gọn thì bạn phải có một mục đích rõ ràng với khách hàng của bạn vì nó sẽ định hướng content marketing về sau.

Một số câu hỏi cải thiện nội dung hiện tại

Bạn có thể tham khảo một số câu hỏi sau của Joe Pulizzi trong cuốn “Get Content, Get Customers” để cải thiện nội dung của mình:

 • Những người mua của chúng ta thực sự cần biết gì về những sản phẩm, thông tin và tất cả những thứ liên quan mà ta có thể cung cấp? Câu trả lời sẽ là điều bạn muốn nói (hoặc bán) và cũng là nhân tố tác động đến quyết định mua hàng của khách hàng.
 • Đâu là vùng giao thoa giữa hiểu biết chuyên môn của bạn về sản phẩm hay dịch vụ và nhu cầu về thông tin và giải trí của khách hàng? Xác định nó để biết những điểm cần đánh vào.
 • Làm thế nào để hài hòa giữa điều khách hàng cần biết và chuyên môn của bạn nhưng vẫn tạo ra được nội dung tốt nhất? Đâu là những việc cần ưu tiên hơn khi nội dung của bạn đã phù hợp với họ?
 • Bạn xác định nội dung như thế nào để có tác động lớn nhất và kênh phương tiện truyền thông nào phù hợp nhất? Hãy truy ngược về cá tính thương hiệu của bạn và hãy là chính mình trong cách truyền thông để giữ vững định vị thương hiệu.
 • Điều gì sẽ đem lại nhiều lợi ích nhiều nhất cho khách hàng của bạn trên nhiều phương diện? Mục tiêu của bạn chính là gia tăng tối đa giá trị của nó.
Phần 1 - Chiến lược nội dung - Những phần trọng yếu
Chiến lược nội dung – Những phần trọng yếu

Xác định những phần trọng yếu trong chiến lược nội dung

Dưới đây là những yếu tố chủ chốt của một chiến dịch nội dung:

 • Xác định mục đích của nội dung để hỗ trợ cho những mục đích kinh doanh. Nội dung sẽ giúp bạn ra sao trong việc đạt được những yêu cầu lớn hơn như phát triển một thị trường cụ thể hoặc ra mắt sản phẩm mới? (Nằm trong mục tiêu Marketing chung) Hãy ghi nhớ chúng để tối đa hóa nguồn lực.
 • Xác định giá trị khách hàng mà nội dung của bạn cần đem lại. Sử dụng những hình mẫu khách hàng như ở bước 2 (chèn bài hình mẫu khách hàng) để xác định những vấn đề cũng như cơ hội để nội dung của bạn sẽ tập trung vào.
 • Xác định những chủ đề nội dung ưu tiên. Đâu là những chủ đề bạn sẽ cần cung cấp trong nội dung của bạn và quan trọng hơn, trong những chủ đề đó cái nào bạn sẽ ưu tiên nguồn lực nhiều hơn? 
 • Sự khác biệt. Làm sao để tạo ra độ khác biệt cần thiết trong nội dung của bạn? Có quá nhiều cách để tạo ra nội dung và chỉ có là chính mình mới có thể giúp bạn nổi bật giữa đám đông. Thông thường sự khác biệt sẽ đến từ: chủ đề, hình thức, định dạng, cách thức truyền đạt, thể hiện, USP doanh nghiệp…
 • Những thông điệp thương hiệu cốt lõi. Đâu là những thông điệp thương hiệu cốt lõi được truyền thông trong những chủ đề đã xác định và chuyển tải thông qua nội dung? Nội dung của bạn cần bám sát ý tưởng lớn, định vị thương hiệu.
 • Nguồn nội dung. Có rất nhiều nguồn nội dung khác nhau như: nội dung biên tập, tổng hợp, nội dung tạo bởi khách hàng, tạo bởi nhiều bên đối tác, nội dung mua bản quyền? Bạn cần quản lý các nguồn nội dung sẽ được phối hợp như thế nào.

Xem [Kỳ 3]: Xác định hình mẫu khách hàng

Trả lời